Начало

За Фирмата

Продукти

Поддръжка

За контакт
WYSIWYG Web Builder
Вашия надежден оператор за ТВ и Интернет..
Designed by GOEMO.de

ЕЙ ЕС ЕМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ИНТЕРФЕЙСИТЕ ЗА ДОСТЪП
----------------------------------------------------------------------------------

ИСТОРИЯ НА ПРОМЕНИТЕ

Версия 1 ( 25.06.2008 г): първоначална версия на документа.
--------------------------------------------------------------------------------------------
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
-----------------------------------
Настоящият документ се основава на съгл. Чл.4.1 и 7.2 от Директива 99/5/ЕС Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive 99/5/EC (R&TTE Directive) и съдържа информация за интерфейсите за достъп до мрежата на ЕЙ ЕС ЕМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД. Той отчита изискванията на Комисията за регулиране на съобщенията за публикуване на техническите спецификации на итерфейсите за свързване на крайни устройства. За нуждите на документа „ интерфейс „ представлява физическа или логическа среда, позволяваща обмен на информация посредством електромагнитни сигнали между две други среди, които иначе не биха могли да обменят тази информация. Документа е разработен в съответсвие с:
ETSI EG 201 730 – 1, Publication of interface specification under Directive 1999/5/EC (R&TTE); Guidelines for the publication of interface specifications; Part 1: General and common aspects.
ETSI EG 201 730-4, Application of the Directive 1999/5/EC ( R&TTE), article 4=2; Guidelines for the publication of interface specifications; Part 4: Broadband multimedia cable network interfaces.
Всички въпроси, произлизащи от тази спецификация могат да бъдат отправяни към

с.Нареченски бани
ул. „Родопи” 1
тел.:03342/2239

ОПИСАНИЕ НА ИНТЕРФЕЙСИТЕ
-----------------------------------------------------
Достъп до интернет - RJ45
Физически интерфейс - RJ45
Протокол на физическа свързаност - Eternet
Протокол на логическа свързаност - Internet Protocol, Dynamic Host Cofiguration Protocol
Електромагнитна съвместимост - БДС EN 55022
Електромагнитна шумоустойчивост - БДС EN 50082-1
Безопастност - БДС EN 60950

Общи условия

Правила за гантиране отворен достъп до интернет

Copyright © 2012 by "Mrav4o"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: you@domain.com